O gminie Hřensko

Współczesność

Gmina na granicach Hřensko jest bramą do Parku Narodowego Czeska Szwajcaria. Już droga dojazdowa z Dieczyna (Děčín) do Hřenska jest fascynująca z powodu wspaniałego krajobrazu gigantycznego kanionu, skał z piaskowca i rzeki Łaby. Okoliczne skały wyrastają z kanionu setki metrów nad poziomem rzeki i jak strażnicy pilnują terenu.

Swoją lokalizacją przy zbiegu rzek Łaby i Kamenice, jest Hrensko ze swoimi 115 m n.p.m. najniżej położonym punktem w Republice Czeskiej. Pomimo bardzo niskiej wysokości nad poziomem morza okolicę tworzy niezwykłe zjawisko dzięki któremu, Państwo, czujecie się jak w górach. Natura, w której obsadzone jest Hřensko, jest godna podziwu

Wizytatorów na pewno urzeka ogromny kanion Łaby, z którego występuje między skałami nie mniej piękna kręta dolina wzdłuż rzeki Kamenice. Znaczna część gminy leży w wymienionej dolinie, która jest otoczona z obu stron wysokim murem skalnych ścian. Dzięki niskim temperaturam między skałami rozwijają się tutaj rośliny górskie, co jest przy tak niskiej wysokości nad poziomem morza Hřenska niespotykaną rzadkością.

Hřensko jest punktem wyjścia dla wycieczek do Bramy Pravčickiej, największego naturalnego kamiennego mostu na naszym kontynencie, i do wąwozów rzeki Kamenice, gdzie można wybrać się w rejs na łódkach z komentarzem przewoźnika.

Historia gminy

Historia obszaru, gzie znajduje się gmina Hřensko, pochodzi z początku 15 wieku. W 1408 r. jest w pismach Berków z Vysokiej Lipy wzmianka o skręcie z Czeskiej drogi (Česká cesta) do karczmy na brzegu rzeki Łaby. Karczma, która stała w tym miejscu, służyła żeglarzom i tratwiarzom (po kilku przebudowach Panský dům-Herrnhaus).

Następna pisemna wzmianka o gminie Hřensko jest z 1475 r. w związku z napadem na trzech kupców z Norymberga. Miejsce zostało dobrze znane, od wschodu tu do Łaby prowadził już wspomniany skręt ścieżki Česká cesta. Przy ujściu rzeki Kamenice był magazyn drewna, funkcjonował tutaj i młyn. Splaw drewna po wodzie wymagał zbudowanie niezbędnej platformy, też drwale i żeglarze postawili sobie tutaj chaty.W latach od 1530 do 1550 r. teren Hřenska zaczęli osiedlać nowi osadnicy. Po Łabie się już nie transportowało tylko drewno, w magazynach gminy było przechowywano zboże, szkło, ale także sól przywożona do Czech. W tym czasie właścicielami byli Salhausenowie, po ich zadłużeniu i upadłości zdobył w 1612 r. Hřensko wierzyciel Jan z Vartemberka, dalej Vchynickich i Aldringenowie, i od 1664 r. Clary-Aldringenowie.

Po śmierci generała Jana Aldringena w 30-letniej wojnie majątek został podzielony między spadkobierców. Zdarzało się, że mieszkańcy Hřenska i Mezné podlegali czterem panom. Dopiero za Františka Karla w 1709 r. były wszystkie części połączone pod bynovecki dwór.

W 17 wieku Hřensko zyskiwało na znaczeniu jako centrum handlowe. Decydującym przemysłem pozostała produkcja drewna. W 18 wieku tu były cztery piły, gdy jedna z nich była 1892 r. przemieniona na szpital w czasie epidemii cholery. Było tutaj kilka lokacji, gdzie wiązało się drewno do siebie, ponieważ płynęlo i do bardzo odległych miejsc. Specjalnością były potężne pnie drzew stuletnich, dostarczonych do stoczni marynarki wojennej do produkcji masztów dużych żaglówek. Drewno zostało również przetwarzane na donty, naczynia, narzędzia, tyki do chmielu i inne towary. W mielerzach w środku lasów był produkowany węgiel drzewny i maź. Handlowało się grzybami.

Podczas handlowania ziarnem rozwinęly się młyny. W Hřensku były trzy, młodszy został odbudowany po pożarze na hotel U Młyna (Zu Mühle), dzisiaj Klepać.
Inną ważną branżą zostało wydobycie i obróbka piaskowca, który był sprowadzony aż do Drezna.
Ludzie żyli przemytem (szlak Podloudnice /Przemytnica/ jest znany od 1492 r.). Z przemytu pochodiła sól, tytoń, tkaniny i inne towary. Po skonczeniu 30-letniej wojny były podjęte bardziej rygorystyczne środki, aby zapewnić granicę. W 1656 r. jest zdokumentowana w Hřensku stacja solnego nadzoru, oraz w latach 30. 18 wieku plac poborczy opłat celnych.

Również istotne było wprowadzenie żeglugi parowej, pierwszy parowiec wypłynął 14. 06. 1838 r. Ogólnie rozwój przemysłu w 19 wieku nie miał znaczącego wpływu na Hřensko. Jedyną firmą przemysłową była fabryka chemiczna do wytwarzania farb do owczej wełny i jedwabia, budynek został szybko zmieniony na filię spółki z Drezna, która produkowała nici do maszyn do szycia (fabryka czynna do r. 1945 r).
W 19 wieku w Hřensku coraz bardziej zaczyna rozwijać się turystyka, popierana przez właściciela majątku księcia Edmunda Clary-Aldringena. W latach 30. 19 wieku został zmodyfikowany szlak z Hřenska do Bramy Pravčickiej, pojawiły się hotele, pensjonaty i gospody. W 1862 r. założył firmę Gustav Kreibich, zajmujący się między innymi sprzedażą zdjęć i pocztówek Hřenska.

W 1898 roku są finalizowane i udostępnione słynne wąwozy. W 1879 r. powstają w Hřensku i w gminie Vysoká Lípa grupy Stowarzyszenia Górskiego dla Czeskiej Szwajcarii (Horský spolek pro České Švýcarsko). Jego członkowie budowali szlaki, drogi, punkty widokowe, balustrady, ławki, mostki, opublikowali publikacje promocyjne i edukacyjne, organizowali różne spotkania.
W latach 1786 -1787 r. wzniesiono barokowy kościół św. Jana Nepomucena, przed którym stoi pomnik patrona od 1756 roku. Kościół został podobno zbudowany przy restauracji z 16 wieku, przekształconej z inicjatywy przyszłego monarchy Józefa II. w hotel Niemiecki Dom (Německý dům /Deutsche Haus), który zatrzymał się na wymienionym miejscu w 1779 r. w drodze do miasta Děčín. Hotel został przemianowany po wojnie na hotel Czeski Lew i ok. 1956 r. go zniszczył pożar.

Ciąg środków w Niemczech po 1933 r. demonstrował się upadłością rzemiosła w Hřensku. Claryowie należali do zwolenników K. Henleina. W 1939 r. Hřensko zostało podłączone do Rzeszy i w pierwotnym zakładzie tekstylnym powstała filia fabryki samolotów z Bremen, dla której wykopano w skałach sztolni.
W czasie wojny został przy hotelu Herrnhaus zbudowany most przez Kamenicę i droga lącząca Hřensko z Děčínem. Pod koniec wojny przeszło tutaj kilka transportów więźniów z ewakuowanych obozów koncentracyjnych.
Po wojnie, turystyka osłabiła, wznowienie zaczęło aż po odbudowie wąwozów w 1964 r. Stopniowo rosły wizyty turystów, które falowały ze względu na katastrofy, który dotknęły się gminy Hřensko kilka razy. Dziś znów

Hřensko żyje w związku z usługami turystycznymi. Z sąsiednimi Niemczami łączy miejscowość droga międzynarodowa i prom.